รถปรับอากาศชั้น 1 ม.1ข

รถปรับอากาศชั้น 1 ม.1ข

ม.1 (ข) รถปรับอากาศชั้น 1 : 40 ที่นั่ง

รถปรับอากาศชั้น 1 / ม.1ข

คุณลักษณะ

  • จำนวนที่นั่ง 38 - 40 ที่นั่ง
  • มีห้องน้ำ
  • เก้าอี้ปรับเอนได้ 165 องศา

การบริการ

  • มีพนักงานต้อนรับ ให้บริการบนรถ
  • อาหาร และเครื่องดื่ม