รถโดยสารระหว่างประเทศ

รถโดยสารระหว่างประเทศ

รถโดยสารระหว่างประเทศ รถปรับอากาศชั้น 1 : 32 ที่นั่ง

รถข้ามประเทศ

คุณลักษณะ

  • จำนวนที่นั่ง 32 ที่นั่ง
  • มีห้องน้ำ
  • เก้าอี้ปรับเอนได้ 165 องศา

การบริการ

  • มีพนักงานต้อนรับ ให้บริการบนรถ
  • มีอาหาร และเครื่องดื่ม