บขส. จัดโครงการ “บขส. พาแม่เที่ยว” ให้สิทธิ์คุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกนั่งรถโดยสาร บขส. ฟรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 สิงหาคมนี้

บขส. จัดโครงการ “บขส. พาแม่เที่ยว” ให้สิทธิ์คุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกนั่งรถโดยสาร บขส. ฟรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 สิงหาคมนี้

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสครบรอบ 83 พรรษา


บขส. จัดโครงการ “บขส. พาแม่เที่ยว” ให้สิทธิ์คุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกนั่งรถโดยสาร บขส. ฟรี ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 สิงหาคมนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสครบรอบ 83 พรรษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 83 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “บขส. พาแม่เที่ยว” ขึ้น โดยให้สิทธิ์ผู้โดยสารสตรีที่เป็นคุณแม่และเดินทางพร้อมกับบุตรไปกับรถโดยสาร บขส.
(เฉพาะแม่เดินทางฟรี)  ตั้งแต่วันที่  12 – 31 สิงหาคม 2558 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ คุณแม่สามารถร่วมโครงการได้ โดยต้องเดินทางมาพร้อมกับลูก และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ สำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าว สามารถใช้ได้กับรถโดยสารทุกมาตรฐานของ บขส. ยกเว้น รถชานเมืองที่วิ่งระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร รถโดยสารที่มีการจำหน่ายตั๋วบนรถ และรถโดยสารระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ ได้

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า โครงการนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ลูกๆ พาคุณแม่เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวอีกด้วย


หมายเหตุ : เฉพาะซื้อบัตรโดยสารที่สถานีขนส่ง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา :