บขส. มอบรางวัลนักขายยอดเยี่ยม และคนดีมีทุกเดือน - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

บขส. มอบรางวัลนักขายยอดเยี่ยม และคนดีมีทุกเดือน - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดกิจกรรมให้รางวัลแก่ผู้ให้บริการ ในโครงการ “นักขายยอดเยี่ยม” และ “คนดีมีทุกเดือน” ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2552 มีผู้เหมาะสมได้รับรางวัล เดือนละ 26 คน รวมทั้งหมด 78 คน

     บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดกิจกรรมให้รางวัลแก่ผู้ให้บริการ ในโครงการ “นักขายยอดเยี่ยม” และ “คนดีมีทุกเดือน” ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน 2552 ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีผู้เหมาะสมได้รับรางวัล เดือนละ 26 คน รวมทั้งหมด 78 คน โดยรางวัล ”นักขายยอดเยี่ยม” พิจารณาจากยอดนำส่งรายได้ให้บริษัทฯ ของแต่ละภาคการเดินรถ และรางวัล “คนดีมีทุกเดือน” พิจารณาจากคะแนนโหวดของเพื่อนร่วมงานต่อพนักงานประจำรถที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ และเต็มใจให้บริการ

     ทั้งนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด มุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแรงบันดาลใจให้ เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในด้านความสามารถในหมู่พนักงานอีก ด้วย