กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน MAGOKORO ๒๐๑๑ ช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน MAGOKORO ๒๐๑๑ ช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น

          นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ และวิกฤตการณ์นิวเคลียร์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมและสร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สภาพอาคาร บ้านเรือน ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ได้รับความเสียหายในขั้นรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทั้งในด้านจิตใจและสังคม  โดยที่ประชาคมโลกและประเทศไทยต่างระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เช่นเดียวกับการช่วยเหลือของประชาคมชาวโลก เมื่อคราวที่ประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปี ๒๕๔๗ ที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ เป็นต้น

          กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความหายนะและความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น จึงร่วมกับเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดง จัดงาน “MAGOKORO ๒๐๑๑” (มา โงะ โค โระ ๒๐๑๑) โดยจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินทุกค่าย  การออกร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยและนักร้อง นักแสดง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น โดยไม่หักค่าใช้จ่าย  ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
          นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  “มา โงะ โค โระ” มีความหมายว่า “น้ำใจ” ซึ่งเปรียบเสมือนน้ำใจของคนไทยที่มีต่อชาวญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลา ๑๒๕ ปี ที่ประเทศทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมา โดยเฉพาะประชาชนชาวไทยและญี่ปุ่นต่างมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาในครั้งโบราณ 
          การที่กระทรวงวัฒนธรรม และเหล่าศิลปิน นักร้อง นักแสดงจากทุกสังกัด รวมทั้งชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงาน “MAGOKORO ๒๐๑๑” (มา โงะ โค โระ ๒๐๑๑) ถือเป็นการแสดงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่นในครั้งนี้ โดยสามารถซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major โทร.๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ บัตรราคา ๑,๐๐ , ๘๐๐, ๕๐๐, ๓๐๐ บาท และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์  ชื่อบัญชี “น้ำใจไทยเพื่อญี่ปุ่น” ประเภทกระแสรายวัน  เลขที่บัญชี ๑๕๗-๖-๐๐๗๑๗๐ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๑๗๖๕ หรือ ๐-๒๔๒๒-๘๘๘๓-๕

ที่มา : www.m-culture.go.th

ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตไดแล้ววันนี้