บขส.เปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ -สกลนคร-อ.เต่างอย

บขส.เปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ -สกลนคร-อ.เต่างอย

บขส.เปิดเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ -สกลนคร-อ.เต่างอย

 
บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดเดินรถเส้นทาง

กรุงเทพฯ -สกลนคร-อ.เต่างอย
มาตราฐาน ม.4(ข)
เที่ยวไป เวลา 19.10 น.
เที่ยวกลับ เวลา 18.30 น.

เปิดเดินรถเที่ยวแรก วันที่ 1 มิถุนายน 2560


เริ่มขายแล้ววันนี้