งานสับปะรดนางแล ลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสับปะรดนางแล ลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2554

  งานสับปะรดนางแล ลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2554 
กำหนดการจัดงาน : เดือน พ.ค.54
สถานที่ : ณ บริเวณสนามข้างแขวงการทางเชิงสะพานแม่น้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย

ลิ้นจี่ของ จ.เชียงราย ถือว่ามีคุณภาพและมีปริมาณมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ปลูกครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ กว่า 32,269 ไร่ ผลผลิตออกสู่ตลาดปีละกว่า 15,839 ตัน ส่วนสับปะรดนางแล มีคุณสมบัติเด่นที่มีรสหวาน กลิ่นหอม พื้นที่ปลูกประมาณ 11,469 ไร่ มีผลผลิตปีละไม่ต่ำกว่า 34,407 ตัน ทำรายได้ให้แก่ชาวสวนผู้ปลูกสับปะรดกว่า 350 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น

การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศรู้จักสับปะรดนางแลโดย เฉพาะพันธุ์ภูแลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ จ.เชียงราย เป็นศูนย์กลางตลาดสับปะรดและลิ้นจี่ของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 

กิจกรรม
- การประกวดผลผลิตสับปะรดนางแล ลิ้นจี่ 
- การประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูป
- การประกวดการประกอบอาหารจากสับปะรดนางแล ลิ้นจี่ 
- ชมผลิตภัณฑ์การเกษตร, ตลาดนัดลิ้นจี่ สับปะรด
- การจำหน่ายสินค้า OTOP

ข้อมูลเพิ่มเติม
อบจ.เชียงราย โทร. 0 5360 1758, 0 5371 7400 ต่อ 204, 0 5371 1499
ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5

หมวดหมู่: งานแฟร์ และเทศกาล

เหมาะสำหรับ: ทุกเพศทุกวัย

ระดับงาน : ท้องถิ่น

 

ที่มา : thai.tourismthailand.org