ชี้แจงข้อร้องเรียน ความสกปรกของห้องน้ำ ขนส่งเชียงใหม่ - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

ชี้แจงข้อร้องเรียน ความสกปรกของห้องน้ำ ขนส่งเชียงใหม่ - ซื้อตั๋วรถทัวร์ รถทัวร์ เส้นทางรถทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ เดินทาง บขส. ขนส่ง

ข่าวร้องเรียนเกี่ยวกับ ความสกปรกของห้องน้ำสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นั้น บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่าสถานีขนส่งที่เป็นของบริษัทฯ นั้นมีเพียง 7 แห่งส่วนสถานีขนส่งแห่งอื่นๆ อยู่ในความดูแลของกรมการขนส่งทางบกและองค์การบริหาร