บขส แจ้ง สถานที่จอดรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

บขส แจ้ง สถานที่จอดรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

บขส แจ้ง สถานที่จอดรถโดยสารทั้ง รถปรับอากาศชั้น 1 และรถวีไอพี 999

แจ้งสถานที่จอดรถ บขส. รถปรับอากาศชั้น 1 , วีไอพี  ของภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เที่ยวเวลาตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 ขึ้นรถที่ กรมขนส่งทางบก 

ขอให้ผู้โดยสารมาถึงสถานที่จอดรถก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 30 นาที และขึ้นรถตามสถานที่ หรือจุดจอดที่กำหนดตามวัน เวลา ที่ระบุในตั๋วโดยสารเท่านั้น

หากท่านมาไม่ทันเวลารถออก หรือไม่มาขึ้นรถ ณ จุดจอดรถที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์