ราชพฤกษ์คึกคักทูตเนเธอร์แลนด์ยืนยันแล้วทิวลิปมาแน่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 Mr. Joan Boer เอกอัครราชทูต ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก...

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 Mr. Joan Boer เอกอัครราชทูต ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเข้าสำรวจสวนนานาชาติและเยี่ยมชมบริเวณพื้นที่สวนประเทศเนเธอร์แลนด์ เดิม

ในการนี้ ผอ. อุทัย นพคุณวงค์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และ ผอ. ทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2554 นำโดยคุณ กัมพล นิสิตสุขเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ Mr.Joan Boer เอกอัครราชทูต ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เผยว่าในขณะนี้ในส่วนของสวนยังอยู่ในขั้นตอนของการปรึกษาหาหรือเพื่อนำไปปรับปรุงและจะมีการเพิ่มไฮไลท์ใหม่ของสวนให้สมกับความยิ่งใหญ่ของการเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554 สมแด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา และยังมีการจัดสวนดอกทิวลิปที่คนไทยชื่นชอบอีกเช่นเคย พร้อมกันนี้ท่านเอกอัครราชทูต ยังเกริ่นไว้ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรสให้สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย.

ที่มา: