ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

 

ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์
เรื่อง “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

บทประพันธ์ของ อาจารย์ สมภพ จันทรประภา
ถ่ายทอดเรื่องราว ความรัก ศรัทธา แผ่นดิน โดย คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอ ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำหนดจัดขึ้นใน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีความเสียสละเพื่อแผ่นดินไทย และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสรับชมการแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากละครเรื่องนี้ได้เคยจัดแสดงถวายตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๑๕ และแสดงถวายเนื่องในวโรกาส บรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรสครบ ๕๐ ปี เมื่อปี ๒๕๔๓ ในนาม คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์

อีกครั้งกับการกลับมาของละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องยิ่งใหญ่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บทประพันธ์ของ อาจารย์ สมภพ จันทรประภา ถ่ายทอดเรื่องราว ความรัก ศรัทธา แผ่นดิน ในรูปแบบละครเวทีที่ผสมผสานศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยครบทุกอรรถรส ผู้แสดงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งการร้องและการรำในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละคร เดินเรื่องรวดเร็วกระชับ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความสามารถของนักแสดงคุณภาพจาก คณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์, พรชิตา ณ สงขลา, ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์, เศรษฐา ศิระฉายา, สุพจน์ จันทร์เจริญ, สันติสุข พรหมศิริ, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, นภัสกร มิตรเอม, พาเมล่า เบาว์เด้น, เป็ด เชิญยิ้ม,ชรัส เฟื่องอารมย์, ชมพู ฟรุตตี้, รชนีกร พันธุ์มณี, สุเทพ ประยูรพิทักษ์,ประสาท ทองอร่าม,สุเชาว์ พงษ์วิไล, กลศ อัทธเสรี, สมมาตร ไพรหิรัญ, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, เด๋อ ดอกสะเดา, ลักษณ์ เรขานิเทศ, วราพรรณ หงุ่ยตระกูล, ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง, วันทนีย์ ม่วงบุญ, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, ยิ่งยศ ปัญญา และทีมนักแสดงจากก่อนบ่ายฯ หนูเล็ก - คิง – ต่อ - แนน, ต่าย – เบียร์ - โบว์ - แป้ง ร่วมด้วย ๒ ศิลปินแห่งชาติ พิศมัย วิไลศักดิ์ ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต (ศิลปินแห่งชาติ) จัดทำบทโดย หม่อมหลวง จุลลา งอนรถ ปี่พาทย์ไทย กรมศิลปากร ปี่พาทย์มอญ สุดจิตต์ ดุริยประณีต

เต็มอิ่มกับอรรถรสของ ละครอิงประวัติศาสตร์เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย มิให้ตกเป็นทาสของชาติอื่น ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณนี้ ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวไทยตราบจนกระทั่งถึงวันนี้ นับเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้สมบัติของชาติผ่านความบันเทิงอันมีคุณค่าและหาชมยากยิ่งในปัจจุบัน และยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นเอกราชของชาติไทยที่บรรพบุรุษได้เพียรรักษาไว้

ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดแสดงขึ้น ในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รอบแรก วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รอบ ๑๙.๐๐ น. รอบปกติ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน รอบ ๑๙.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน รอบ ๑๔.๐๐ น. วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน รอบ ๑๙.๐๐น. วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน รอบ ๑๔.๐๐ น. และรอบ ๑๙.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน รอบ ๑๔.๐๐ น. บัตรราคา ๒,๐๐๐, ๑,๕๐๐, ๑,๐๐๐, ๘๐๐, ๕๐๐ และ ๓๐๐ บาท รอบนักเรียน วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รอบ ๑๔.๐๐ น. บัตรราคา ๑๐๐ บาท จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. ๐-๒๒๒๕-๘๗๕๗-๘ และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร. ๐-๒๒๖๒-๓๔๕๖ www.thaiticketmajor.com

ที่มา:

ซื้อบัตรชมละครเวทีได้แล้ววันนี้...