ไต้หวัน เข้ม! ลดวัน Free Visa สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ฟิลิปปินส์ และบรูไน

กินเที่ยว
ไต้หวัน เข้ม! ลดวัน Free Visa สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ฟิลิปปินส์ และบรูไน

แม้ว่า Free Visa จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่การทำผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำนักข่าวไต้หวันนิวส์ (Taiwan News) รายงานว่า รัฐบาลไต้หวันพิจารณาลดจำนวนครั้งที่นักท่องเที่ยวจาก 3 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ และบรูไน สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันจาก 6 ครั้งต่อปี เหลือเพียง 2 ครั้งต่อปี เนื่องจากพบปัญหาการเดินทางเข้ามาทำงาน อยู่เกินระยะเวลา และใช้มาตรการฟรีวีซ่าฉวยโอกาสทำผิดกฎหมาย
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐบาลไต้หวันประกาศต่อมาตรการฟรีวีซ่าแก่ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยยาวไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แต่ลดจำนวนวันลงจากเดิมที่อนุญาตให้พำนักในไต้หวันได้ 30 วัน เหลือเพียง 14 วัน และจะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในการตรวจคนเข้าเมือง
 
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก Taiwan News , Unsplash