พร้อมเที่ยวยัง? กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 27 ต.ค. นี้

กินเที่ยว
พร้อมเที่ยวยัง? กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว 27 ต.ค. นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2561

โดยระบุว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป 


เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋า เตรียมตัวขึ้นดอยกันจ้า!


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมอุตุนิยมวิทยา@badashphotos