กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ทำ Passport วันเสาร์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

กินเที่ยว
กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ทำ Passport วันเสาร์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศขอมอบของขวัญปีใหม่ 2562 แก่ประชาชน ตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของรัฐบาล

โดยการเปิดบริการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
         
การบริการรับคำร้องหนังสือเดินทางเล่มบุคคลทั่วไปในวันเสาร์
 
วันเปิดบริการ : วันเสาร์ที่ 8, 15, 22 ธันวาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562
             
สถานที่ให้บริการ :
1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) 
2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza / สายใต้ใหม่) 
3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
             
เวลาให้บริการ : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

ประเภทการให้บริการ : สำหรับการทำหนังสือเดินทางธรรมดา โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS) 
       

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center : 02 572 8442 ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ