MRT เปิดให้บริการข้ามปีถึง ตี 2

กินเที่ยว
MRT เปิดให้บริการข้ามปีถึง ตี 2

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในวันปีใหม่

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขยายเวลาการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยเปิดให้บริการข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 06.00-02.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 62 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในวันปีใหม่ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก MRT Bangkok Metro