กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

กินเที่ยว
กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ปีใหม่ 2562 เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการทางหลวงสายหลัก เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

กรมทางหลวง จึงได้จัดทำแผนที่แนะนำเส้นทางเลือกในการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
 
ภาพรวมประเทศไทย


 
ภาคเหนือ


 
ภาคอีสาน


 
ภาคตะวันออก


 
ภาคใต้


สามารถติดตามสภาพจราจร Online แบบ Real Time ของกรมทางหลวงได้ที่ http://bmm.doh.go.th/traffic_menu.html
 
ทั้งนี้ กรมทางหลวง ยังมีการเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง ในเทศกาลปีใหม่ 2562 อีกด้วย
 


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก กรมทางหลวง