ดอยผ้าห่มปก ฟ้าห่มดอย

กินเที่ยว
ดอยผ้าห่มปก ฟ้าห่มดอย

ดอยนี้มีความสูงเฉียดฟ้าราวกับปกคลุมไปด้วยผืนฟ้า เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในการชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม สามารถมองดูทะเลหมอกได้รอบตัว อากาศบนยอดดอยก็เย็นมากๆ

คำว่า ผ้าห่มปก นั้นแผลงมาจาก คำว่า ฟ้าห่มปก อันหมายถึงดอยนี้มีความสูงเฉียดฟ้าราวกับปกคลุมไปด้วยผืนฟ้า เป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในการชมวิวทะเลหมอกที่สวยงาม สามารถมองดูทะเลหมอกได้รอบตัว อากาศบนยอดดอยก็เย็นมากๆ คนในพื้นที่เรียกดอยผ้าห่มปกว่า ดอยผาหลวง

ดอยผ้าห่มปก (ดอยฟ้าห่มปก) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก(อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร เป็นป่าดิบเขา มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสมบูรณ์ สามารถพบพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ที่หายากได้จากที่อื่นหลายชนิด มีความโดดเด่นและน่าสนใจจากการเป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับสองของประเทศ มีทิวทัศน์บนยอดดอยที่สวยงาม และอากาศที่หนาวเย็นในฤดูหนาว อาจจะพบแม่คะนิ้ง น้ำแข็งที่เกาะอยู่ปลายยอดหญ้าเป็นบางครั้งถ้าอากาศเย็นมากๆ

บนอุทยานมีสองสิ่งที่ต้องไปสัมผัสเที่ยวชม สิ่งแรกคือ บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งในอดีตบ่อน้ำพุร้อนบนดอยผ้าห่มปกนั้นมีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากมีขนาดใหญ่โต การเดินทางเข้าถึงบ่อน้ำพุร้อนสะดวกสบาย
ปัจจุบันบ่อน้ำพุนี้ยังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอยู่เช่นเดิม บ่อน้ำพุร้อนที่ว่านี้ชื่อ “บ่อน้ำพุแม่ฝาง” หรือบ่อน้ำพุร้อนฝาง อุณหภูมิของน้ำประมาณ 40-88 องศาเซลเซียส มีจำนวนบ่อน้ำพุมากถึง 50 บ่อไอน้ำร้อนที่พุ่งขึ้นมามีความสูง 40-50 เมตร เป็นสิ่งหนึ่งที่สวยงาม และต้องแวะไปชม ทางอุทยานจัดกิจกรรม “ต้มไข่” ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทดสอบความร้อนของน้ำกันอย่างใกล้ชิด และที่ขาดไม่ได้คือบริการอ่างอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ คนรักสุขภาพจึงไม่ควรพลาดกิจกรรมนี้

อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของดอยผ้าห่มปกคือทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะ บริเวณม่อนกิ่วลม ซึ่งเป็นจุดกางเต้นท์และจุดชมวิวยอดนิยมของการเดินทางไปท่องเที่ยวที่ดอยผ้าห่มปก

จากนั้นเดินขึ้นไปสู่ยอดดอยอีกราว 3 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านป่าโบราณที่อุดมด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า เมื่อเลยตัวป่าขึ้นไปถึงยอดดอยจะพบกับทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง ในฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกคลอเคลียยอดเขาบริเวณนั้นให้ได้ชมโดยเฉพาะยอดดอยอ่างขางที่อยู่ไกลลิบตาออกไป

ที่ตั้งและแผนที่
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
224 ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ ,โทรสาร: 0 5345 3517, 084-483-4689

การเดินทาง
รถยนต์

จากตัวเมืองเชียงใหม่ไปตามทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่ - ฝาง) ถึงอำเภอฝางแล้วไปตามถนนฝาง - ม่อนปิ่น ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. 4054 อีก ประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงบริเวณบ่อน้ำร้อนฝาง ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก รวมระยะทางจากเชียงใหม่ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

รถโดยสารประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศของบริษัทขนส่งจำกัด และบริษัทรถร่วมเอกชน ระหว่างกรุงเทพ-ฝาง , เชียงใหม่-ฝาง เมื่อถึงอำเภอฝาง จะมีรถรับจ้างคอยบริการรับส่งสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

สำหรับเส้นทางไปดอยฟ้าห่มปกนั้น ควรเดินทางด้วยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ตามถนนสายฝาง – บ้านห้วยบอน เมื่อถึงบ้านห้วยบอนแล้ว ตรงไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 18 กิโลเมตร จะถึงที่ตั้งลานกางเตีนท์กิ่วลม ซึ่งห่างจากยอดดอยผ้าห่มปกโดยทางเดินเท้า ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 3 ชั่วโมง

ที่มา : http://travel.thaiza.com