พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

กินเที่ยว
พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช

ย้อนรอยสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นมาของผู้คนในเยาวราช ซึ่งหยั่งรากฝั่งลึกบนผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านการรวบรวมและเรียงร้อยเรื่องราวออกมาให้เราได้รับรู้กัน ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชภายในพระมหามณฑป และกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตร เยาวราช

ย้อนรอยสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นมาของผู้คนในเยาวราช ซึ่งหยั่งรากฝั่งลึกบนผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน ผ่านการรวบรวมและเรียงร้อยเรื่องราวออกมาให้เราได้รับรู้กัน ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชภายในพระมหามณฑป และกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทองคำที่วัดไตรมิตร เยาวราช

พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร เยาวราช หรือ ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช รูปแบบและแนวคิดในการนำเสนอของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อาจแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นๆ ตรงที่พวกเขาตั้งใจบอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเล ที่ในอดีตเคยหอบเสื่อผืนหมอนใบมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชแห่งนี้ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของ พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม ซึ่งแสดงถึงการโยกย้ายถิ่นฐานของชนชาวจีนมาสู่ประเทศไทย จากครั้งอดีตจวบจนปัจจุบัน โดยห้องแสดงนิทรรศการต่าง ๆ จะมีทั้งหมด 6 ห้อง ซึ่งแบ่งออกตามช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ คือ

1. เติบใหญ่ใต้ร่มพระบารมี ฟังคำบอกเล่าจากอากงชาวเยาวราช เพื่อทำความรู้จักเบื้องต้นกับชุมชนชาวจีนสำเพ็งและเยาวราช

2. กำเนิดชุมชนจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 - 2394) จุดกำเนิดของชุมชนจีน-สำเพ็ง และการเข้ามาของชาวจีนโพ้นทะเลในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1-3 จนกระทั่งกลายเป็นย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ

3. เส้นทางสู่ยุคทอง (พ.ศ. 2394 - 2500) พัฒนาการของชุมชนจีนจากตลาดสำเพ็งสู่ความเป็นย่านธุรกิจสมัยใหม่บนถนน เยาวราช เรื่องราววิถีชีวิตที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อวิถีทาง สังคมของชาวเยาวราชในยุคนั้น

4. ตำนานชีวิต Hall of Fame ประกอบวีดิทัศน์แสดงตำนานชีวิตของบุคคลชาวเยาวราชที่เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลัง

5. พระบารมีปกเกล้าฯ แกลเลอรี่ภาพถ่ายและวีดิทัศน์ แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ ในรัชกาลปัจจุบันต่อชุมชนเยาวราช

6. ไชน่าทาวน์วันนี้ ภาพลักษณ์อันโดดเด่นในแง่มุมของเยาวราชที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชน่าทาวน์" ของประเทศไทย

นอกจากจุดชมนิทรรศการแล้ว ภายใน วัดไตรมิตรวิทยาราม ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าที่ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนจากทั่วประเทศ มากราบไหว้ขอพรอย่างสม่ำเสมอ นั่นคือ "พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร" หรือ "หลวงพ่อทองคำ" พระพุทธรูปองค์ที่มีความงดงามที่สุดในกระบวนฝีมือสกุลช่างสุโขทัย และนับเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าเฉพาะเนื้อ ทองคำสูงถึง 21.1 ล้านปอนด์

การเดินทางไปชมศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

รู้ก่อนเที่ยว พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร (ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช)
- พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร (ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช) เปิดให้เข้าชมทุกวัน คนไทยฟรี ชาวต่างชาติคนละ 140 บาท
- แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ควรสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว กระโปรงไม่ควรสวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า
- พึงสำรวมกิริยามารยาทเมื่อเข้าภายในวัด
- ไม่ทำลายทรัพย์สินของวัด
- รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด

ที่มา :