ชวนเที่ยว สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เที่ยวนี้มีแต่คุ้ม ซื้อสินค้าพร้อมเรียนรู้

กินเที่ยว
ชวนเที่ยว สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เที่ยวนี้มีแต่คุ้ม ซื้อสินค้าพร้อมเรียนรู้

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ “สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ร่วมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว ชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวหมู่บ้าน OTOP Village Champion พร้อมซื้อผลิตภัณฑ์ และร่วมสัมผัสพร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตส