พกแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขึ้นเครื่องบินได้ไหม ?

กินเที่ยว
พกแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ขึ้นเครื่องบินได้ไหม ?

เงื่อนไขการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบินCredit :