เมอร์ไลอ้อน สะเทือน! เมื่อเจอ พญาคันคาก แลนด์มาร์คแห่งยโสธร

กินเที่ยว
เมอร์ไลอ้อน สะเทือน! เมื่อเจอ พญาคันคาก แลนด์มาร์คแห่งยโสธร

จังหวัดยโสธร ได้ทำการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เพื่อเป็นจุดเด่นให้ผู้คนสามารถจดจำเมืองยโสธรได้มากยิ่งขึ้น

จังหวัดยโสธร ได้ทำการสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด เพื่อเป็นจุดเด่นให้ผู้คนสามารถจดจำเมืองยโสธรได้มากยิ่งขึ้น สิ่งนั้นก็คืออาคารพญาคันคากขนาดใหญ่ (คางคก) สูงเท่ากับตึก 5 ชั้น เด่นส่องมองเห็นแต่ไกล อยู่ริมลำน้ำทวนในตัวเมืองยโสธร และเมื่อมองจากมุมข้าง หลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า พญาคันคาก คือแฝดคนละฝากับเมอร์ไลอ้อน แห่งสิงคโปร์ เลยทีเดียว


อาคารพญาคันคาก เป็นส่วนหนึ่งของวิมานพญาแถน ที่นอกจากนี้ยังมีอาคารพญานาคอีกด้วย อาคารพญาคันคาก เป็นอาคารประติมากรรม เป็นรูปพญาคันคาก ขนาดใหญ่ ความสูง 19 เมตร งบการก่อสร้าง 18.9 ล้านบาท โดยภายในตัวอาคาร จะมีการจัดเป็นนิทรรศการ เกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญ ความเชื่อที่เกี่ยวกับวิถีคนอีสาน ตำนานบั้งไฟ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนอันยิ่งใหญ่ สวยงาม ของจังหวัดยโสธร


ถ้าพ่นน้ำได้ รับรองว่า เมอร์ไลอ้อนแห่งสิงคโปร์ มีสะเทือนแน่นอน ฮ่าๆที่มา :