'สิงคโปร์' ครองแชมป์ เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก

กินเที่ยว
'สิงคโปร์' ครองแชมป์ เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลก

เรากำลังอยู่ในยุคที่ทั่วโลกมีการส่งเสริมให้ผู้คนอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น

 

เรากำลังอยู่ในยุคที่ทั่วโลกมีการส่งเสริมให้ผู้คนอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น อันเนื่องมาจากคนเมืองมีวิถีชีวิตที่เคร่งเครียด แล้วรู้หรือไม่ว่า.. เมืองไหนที่มีพื้นที่สีเขียว (Green Space) มากที่สุด ?

Sensable Lab ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเส็ทส์ (MIT) ร่วมกับ World Economic Forum (WEF) จัดทำเว็บไซต์ Treepedia ขึ้น เพื่อวัดพื้นที่สีเขียวตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก โดยนักวิจัยใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า Green View Index และอาศัยข้อมูลจาก Google Street View ด้วย

และนี่คือ 12 เมืองที่ได้คะแนนสูงที่สุด


12. Los Angeles, California - 15.2%
 

View Apart/Shutterstock
 
 
11. Tel Aviv, Israel - 17.5%

Flickr
 
 
10. Boston, Massachusetts - 18.2%

Downtown Boston buildings overlook the Boston Harbor in Boston, Massachusetts September 13, 2006.
Reuters/Brian Snyder

 
9. Miami, Florida - 19.4%
 

Shutterstock
 
 
8. Toronto, Canada - 19.5%
 

Mariusz Kluzniak/Flickr
 
 
7. Seattle, Washington - 20%
 

kan_khampanya/Shutterstock
 
 
6. Amsterdam, Netherlands - 20.6%


iStock/User5387422_776
 
 
5. Geneva, Switzerland - 21.4%


Arseniy Krasnevsky/Shutterstock
 
 
4. Frankfurt, Germany - 21.5%


The European Central Bank in Frankfurt, Germany.

Dinu Dominic Manns/Flickr

 
3. Sacramento, California - 23.6%
 

Shutterstock

 
2. Vancouver, Canada - 25.9%
 

Stanley Park in Vancouver.abdullahecirli/iStock

 
1. Singapore - 29.3%
 

Padang, Singapore.Robert Lowe/Flickr

 
ขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจาก businessinsider