กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกช่วงสงกรานต์ 2560 เลี่ยงจราจรติดขัด

กินเที่ยว
กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกช่วงสงกรานต์ 2560 เลี่ยงจราจรติดขัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการทางหลวงเป็นจำนวนมาก

 


นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการทางหลวงเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้การจราจรบนทางหลวงหนาแน่นในหลายเส้นทาง กรมทางหลวงจึงได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการแนะนำเส้นทางเลือกสู่จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" เพื่อเป็นข้อมูลการเดินทางซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและลดระยะเวลาการเดินทางต่อไป ดังนี้
 
• กรุงเทพฯ - ภาคเหนือ
เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
จากกรุงเทพฯ ไปถนนรังสิต (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - จ.อยุธยา - จ.อ่างทอง - จ.สิงห์บุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย) - อ.มโนรมย์ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
จากกรุงเทพฯไป จ.นนทบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 340) - จ.สุพรรณบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 340) - จ.ชัยนาท (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)
จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 346) - จ.สุพรรณบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 321) - จ.อุทัยธานี (ทางหลวงหมายเลข 333) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
เส้นทางที่ 4 (กรุงเทพฯ - พิษณุโลก)
จากกรุงเทพฯไปรังสิต - อ.วังน้อย - จ.สระบุรี - จ.ลพบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - อ.ตากฟ้า (ใช้ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก
 
 
• กรุงเทพฯ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา)
จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - จ.สระบุรี - อ.ปากช่อง - อ.สีคิ้ว (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา)
จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - อ.ม่วงค่อม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 205) - อ.ท่าหลวง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2256) - อ.ด่านขุนทด (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2148) - อ.ขามทะเลสอ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2068) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา)
จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - อ.ม่วงค่อม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 205) - อ.ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256) - บ.บัวชุม,บ.หนองสอง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2234,2247) - อ.ปากช่อง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2422) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา
เส้นทางที่ 4 (กรุงเทพฯ - นครราชสีมา)
จากกรุงเทพฯไป จ.นครนายก (ใช้ทางหลวงหมายเลข 305) - อ.บ้านนา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3051, 33) - อ.แก่งคอย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3222) - อ.ปากช่อง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้า สู่จังหวัดนครราชสีมา
 
 
• กรุงเทพฯ - ภาคตะวันออก
เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ - ระยอง จันทบุรี ตราด)
จากกรุงเทพฯไปมอเตอร์เวย์ - เมืองพัทยา (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7) - กระทิงลาย - บ้านโป่ง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 36) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ - ระยอง จันทบุรี ตราด)
จากกรุงเทพฯไปมอเตอร์เวย์ (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7) - อ.บ้านบึง - บ้านโป่ง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 344) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ - พัทยา ระยอง จันทบุรี ตราด)
จากกรุงเทพฯไปมอเตอร์เวย์ - จ.ชลบุรี (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หรือ ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท) - แยกกระทิงลาย - เมืองพัทยา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
เส้นทางที่ 4 (กรุงเทพฯ - พัทยา)
จากกรุงเทพฯไปถนนบางนาตราด ทางหลวงหมายเลข 34 มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่เมืองพัทยา
เส้นทางที่ 5 (กรุงเทพฯ - พัทยา)
จากกรุงเทพฯไปเมืองพัทยา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)
 
 
• กรุงเทพฯ - ภาคกลาง
เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ - อ่างทอง)
จากกรุงเทพฯไปรังสิต - ต่างระดับคลองหลวง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - เชียงรากน้อย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3214) - ใช้ทางหลวงหมายเลข 347 มุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทอง
เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ - อ่างทอง)
จากกรุงเทพฯไปรังสิต - ต่างระดับคลองหลวง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - ต่างระดับบางปะอิน - จ.อยุธยา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 32) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทอง
เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ - อ่างทอง)
จากกรุงเทพฯไปวงแหวนตะวันออก (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9) - ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) - วังน้อย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) - ถนนโรจนะ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 309) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทอง
 
 
• กรุงเทพฯ - ภาคใต้
เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์)
จากกรุงเทพฯไป จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรสงคราม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม2 ) - แยกวังมะนาว - จ.เพชรบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์)
จากกรุงเทพฯไป อ.สามพราน - อ.นครชัยศรี - จ.นครปฐม - จ.ราชบุรี - แยกวังมะนาว - จ.เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ - ประจวบคีรีขันธ์)
จากกรุงเทพฯไปถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) - อ.นครชัยศรี - จ.นครปฐม - จ.ราชบุรี - แยกวังมะนาว - จ.เพชรบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
 
รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงยังได้ติดตั้งป้ายเส้นทางเลี่ยง/เส้นทางแนะนำ ทุกเส้นทางเป็นระยะๆ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ตลอดจนเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ นอกจากนี้ ยังสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic (ทางหลวงแผ่นดิน) M Traffic (มอเตอร์เวย์) ทั้งระบบ IOS และ Android เพื่อตรวจสอบสภาพการจราจร Online แบบ Real Time โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play Store ทั้งนี้ ขอให้ผู้เดินทางศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง เตรียมความพร้อมทั้งคนและตรวจสอบสภาพรถ ปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำต่างๆของกรมทางหลวง 
 
หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (Motorway) 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 
ภาพ Booksmile


ที่มา :