เทคนิคเตรียมตัวบินช่วงฤดูฝน : เช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทาง

กินเที่ยว
เทคนิคเตรียมตัวบินช่วงฤดูฝน : เช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทาง

อย่าให้เมฆครึ้ม ฝนตก ฟ้าร้อง มาเป็นอุปสรรคในการเดินทางของคุณ

อย่าให้เมฆครึ้ม ฝนตก ฟ้าร้อง มาเป็นอุปสรรคในการเดินทางของคุณ ทอท.ขอแชร์เทคนิคการเตรียมตัวสาหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย ทันเวลา ไม่ตกเครื่องบิน

 
1. เช็คสภาพอากาศ จากเว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา


2. เช็คสภาพการจราจร ก่อนการเดินทางมาสนามบิน ผ่าน Google Map

 
3. เช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน หรือใช้บริการระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Auto Check-in System) ซึ่งในท่าอากาศยานมีบริการ จะช่วยให้สะดวกรวดเร็วขึ้นมาก


4. มาถึงสนามบินก่อนเวลา อย่างน้อย 3 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ และ 2 ชั่วโมง สำหรับการเดินทางในประเทศ

 
5. พกเบอร์โทรศัพท์สายการบิน เพื่อติดต่อกรณีฉุกเฉิน 
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก AOT Official