รวดเร็ว ทันใจ ไปกับการจองคิวทำหนังสือเดินทาง (Passport) แบบออนไลน์

กินเที่ยว : มีคลิป
รวดเร็ว ทันใจ ไปกับการจองคิวทำหนังสือเดินทาง (Passport) แบบออนไลน์

นี่คือระบบราชการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่แท้ทรู เพราะการทำพาสปอร์ตของทุกคนจะง่ายกว่าเดิม!

กรมการกงสุล อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการความรวดเร็ว เตรียมโบกมือลาการยืนต่อคิวที่สำนักงานหนังสือเดินทางกันได้เลย เพียงแค่ลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คลิกไม่กี่ทีก็รอรับเล่มแบบสวยๆ หล่อๆ ระหว่างนั้นก็จัดกระเป๋ารอเที่ยวไปพลางๆ
 
การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คืออะไร 

 
การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คือ บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมงผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีบริการ ดังนี้ 
 
1. แสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง 5 วัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวันที่จะมาใช้บริการ
2. แสดงจำนวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและประมาณเวลาที่จะได้รับบริการทำหนังสือเดินทาง
3. แสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
4. สามารถจองคิวและลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้า และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึง 23:00 น. ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสือเดินทาง
5. สามารถกำหนดวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง
6. สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นขอไว้ได้ทุกสำนักงานฯ
 
วิธีการลงทะเบียนยื่นขอหนังสือเดินทางล่วงหน้า 

 
เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า 
1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น
2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง
3. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
4. ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก
5. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน
6. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น
7. ท่านต้องเตรียมเอกสาร-หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร-หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน
8. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)

ถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปใช้งานจริงได้ที่เว็บไซต์ www.passport.in.th แล้วเพื่อนๆ จะรู้ว่าง่ายนิดเดียว เราก็ได้หนังสือเดินทางมาอยู่ในมือ :D
 
 
ขอบคุณข้อมูลและคลิปประกอบจาก กรมการกงสุลiT24Hrs , สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์