บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว

บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, 1693 พหลโยธิน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900