ไปรษณีย์กลางบางรัก

ไปรษณีย์กลางบางรัก

สถานที่ตั้ง : อาคารไปรษณีย์บางรัก ถ.เจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทร : 0-2236-9848
หมายเหตุ :
เวลาเปิดให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
เสาร์ : 07.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ : หยุดทำการ