ชั้น9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ชั้น9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ที่อยู่: 491 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 090 7888

งานแสดงที่ ชั้น9 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

วันกัญชาโลก 420 World Cannabis Day Thailand
วันกัญชาโลก 420 World Cannabis Day Thailand 19 ก.ค. 2564 - 20 ก.ค. 2564 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท