ชั้น8 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ชั้น8 โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

ที่อยู่: 491 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02 090 7888