อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10, เมืองทองธานี

อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 9-10, เมืองทองธานี

IMPACT Muang Thong Thani ถนน ถนนป๊อปปูล่า 3 Banmai อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120