อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000