ลิโด้ 2, ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์

ลิโด้ 2, ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์

ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330