พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมืองโบราณ สมุทรปราการ

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมืองโบราณ สมุทรปราการ

Ancient City, ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280