เมืองโบราณ

เมืองโบราณ

296/1 หมู่ 7 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280