ห้องนภาลัย บอลรูม, โรงแรมดุสิตธานี

ห้องนภาลัย บอลรูม, โรงแรมดุสิตธานี

946 Rama IV Rd, แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500