สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ห้องสังคีตวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ห้องสังคีตวัฒนา


 
ห้องสังคีตวัฒนา (SangitaVadhana Hall) ตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารอำนวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรีศรีอรุณ ครั้นเป็นที่ปรึกษา สภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเมื่อปีพุทธศักราช 2556 เป็นผู้ตั้งชื่อห้องสังคีตวัฒนาเป็นห้องสำหรับการแสดงดนตรีมีที่นั่งประมาณ 250 ที่นั่ง ที่สามารถจัดการแสดงได้ทั้งการแสดงเดี่ยวจนถึงขนาดวงออร์เคสตราขนาดใหญ่ ห้องสังคีตวัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านดนตรีให้กับผู้ฟังที่มีความสนใจ และยังเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้ในการสร้างเสริมประสบการณ์ทางดนตรีด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแสดงของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) รวมทั้งใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันฯ ด้วยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2010, ซอย อรุณอมรินทร์ 36, ถนนอรุณอมรินทร์, แขวงบางยี่ขัน, เขตบางพลัด, กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : (02) 447 8597
โทรสาร : (02) 447 8598

อีเมล์: office@pgvim.ac.th