อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ติดสนามฟุตบอลจุฬาฯ)

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ติดสนามฟุตบอลจุฬาฯ)ตั้งอยู่ใน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ. พญาไท แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 02 218 2874