สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย

สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย

สิงห์ปาร์ค เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สร้างความสุขให้กับชุมชน และผู้มาเยือน ไร่ชา ทุ่งดอกไม้ กิจกรรมกลางแจ้ง เทศกาลบอลลูน และ Farm Festival on The Hill


ตำบล แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
FB : SinghaparkChiangrai
Tel : 091 576 0374

งานแสดงที่ สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย