สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ แห่งใหม่

สนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ แห่งใหม่

38QF+MFW ถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ อุบล ตำบล หนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000