สนามฟุตบอล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สนามฟุตบอล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

88 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

งานแสดงที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย