สนามกีฬากองทัพบก

สนามกีฬากองทัพบก

92 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400