@THONGLOR HALL (5th floor of Donki Mall, Ekkamai 5)

@THONGLOR HALL (5th floor of Donki Mall, Ekkamai 5)

ทองหล่อ ฮอลล์ (ชั้น 5 ห้างดองกิ เอกมัยซอย 5) สุขุมวิท63 เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110