สนามกีฬาติณสูลานนท์

สนามกีฬาติณสูลานนท์

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000