สนามกีฬาจังหวัดตรัง

สนามกีฬาจังหวัดตรัง

ตำบล บางรัก อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

งานแสดงที่ สนามกีฬาจังหวัดตรัง