ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา)

ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง ระยอง 21130