วัดร่องขุ่น, เชียงราย, ไทย

วัดร่องขุ่น, เชียงราย, ไทย

ตำบล ป่าอ้อดอนชัย อำเภอเ มืองเชียงราย เชียงราย 57000