วิธีการจอง / การซื้อบัตรทาง เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com

วิธีการ จอง/ ซื้อ บัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. เข้าสู่ระบบ/ สมัครสมาชิก
 2. เลือกงานแสดง (คลิกซื้อที่ปุ่ม Buy Now) จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. ยืนยันการสั่งซื้อ
 5. ยืนยันการรับบัตร
 6. เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัย การชำระผ่านบัตรเครดิต
 7. เข้าสู่หน้ากรอกหมายเลขสมาชิก สำหรับการชำระผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงิน

 1. ชำระผ่านบัตรเครดิต

  หรือ
 2. ชำระผ่าน บัตรบีเฟิร์ต (ธ.กรุงเทพ)

  หรือ
 3. ชำระเงินผ่านทาง "ใบฝากชำระ"
  - เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
  - เคาน์เตอร์ ธ.กรุงเทพ
  - เอ็มเปย์ สเตชั่น

  - ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 262 สาขา
  - เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ
  - ATM BBL (ธ.กรุงเทพ)
  - ATM KBANK (ธ.กสิกรไทย)
  - ชำระเงินผ่านบริการ mPay
  กด *500*300* order no. # โืทรออก

*กรุณาชำระเงินภายใน 5 ชั่วโมง
หลังจากทำการจอง*


 • จัดส่งบัตรโดยทางจดหมาย ประทับตราไปรษณีย์ ภายใน 10 วัน หลังจากชำระเงิน

  หรือ
 • รับหน้างานแสดง (เฉพาะงานที่ Thaiticketmajor ไปจำหน่ายบัตร)


วิธีการจอง / การซื้อบัตรทาง mobile.thaiticketmajor.com

วิธีการ จอง/ ซื้อ บัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. เข้าสู่ระบบ mobile.thaiticketmajor.com
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. ยืนยันการสั่งซื้อที่ Member Zone หน้า Payment Confirmation
 5. เข้าสู่หน้ากรอกหมายเลขสมาชิก สำหรับการชำระผ่าน Counter Service

 1. ชำระผ่านทาง "ใบฝากชำระ"
  - เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
  - เคาน์เตอร์ ธ.กรุงเทพ
  - ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 262 สาขา
  - เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ
  - ATM BBL (ธ.กรุงเทพ)
  - ATM KBANK (ธ.กสิกรไทย)

*กรุณาชำระเงินภายใน 5 ชั่วโมง
หลังจากทำการจอง*

หรือ
*ชำระเงินผ่านการจองบัตร / การซื้อบัตรทาง ศูนย์โทรศัพท์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

วิธีการ จอง/ ซื้อ บัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

TTM Call Center 02-2623456

 1. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 2. เลือกวิธีการชำระเงิน
 3. ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ยืนยันวิธีการรับบัตร
 5. รับรหัสการจอง / ซื้อบัตร
 6. ชำระเงิน

 1. ชำระผ่านบัตรเครดิต

  หรือ
 2. เงินสด หรือ
 3. ชำระเงินผ่านทาง "ใบฝากชำระ"
  - เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
  - เคาน์เตอร์ ธ.กรุงเทพ
  - เอ็มเปย์ สเตชั่น
  - ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 262 สาขา
  - เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ
  - ATM BBL (ธ.กรุงเทพ)
  - ATM KBANK (ธ.กสิกรไทย)
  - ชำระเงินผ่านบริการ mPay
  กด *500*300* order no. # โืทรออก

*กรุณาชำระเงินภายใน 5 ชั่วโมง
หลังจากทำการจอง*


 • จัดส่งบัตรโดยทางจดหมาย ประทับตราไปรษณีย์ ภายใน 10 วัน หลังจากชำระเงิน

  หรือ
 • รับหน้างานแสดง หรือ
 • Messenger Delivery


การจองบัตร / การซื้อบัตรทาง จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์

วิธีการ จอง/ ซื้อ บัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. ยืนยันการสั่งซื้อ
 5. ชำระเงิน

 1. เงินสด หรือ
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, master Card, Diners Club, Central Card
  (สำหรับบัตรเซ็นทรัล ใช้ได้เฉพาะจุดจำหน่ายของ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ที่ห้างเซ็นทรัลทั้ง 6 สาขา)

  หรือ
 3. ชำระผ่าน บัตรบีเฟิร์ต (ธ.กรุงเทพ)

 • รับบัตร ณ จุดจำหน่าย
 • รับใบรับบัตรแทน หรือ เพื่อรับบัตรเข้าชมตัวจริง ที่หน้างานแสดง


การจองบัตร / การซื้อบัตรทาง ณ จุดจำหน่ายโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์

วิธีการ จอง/ ซื้อ บัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ณ สาขาโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีน๊เพล็กซ์
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. เลือกวิธีการชำระเงิน
 4. ยืนยันการสั่งซื้อ
 5. ชำระเงิน

 1. เงินสด หรือ
 2. ชำระผ่านบัตรเครดิต Visa, master Card

  หรือ
 3. ชำระผ่าน บัตรบีเฟิร์ต (ธ.กรุงเทพ)

 • โปรดนำเอกสารการชำระเงิน ไปรับบัตรจริงไดที่ จุดจำหน่าย Thaiticketmajor ก่อนวันแสดง 10 วัน

  หรือ
 • โปรดนำเอกสารการชำระเงิน มารับบตรได้ที่หน้างาน ณ วันที่มีการแสดง


การจองบัตร / การซื้อบัตรทาง ไปรษณีย์ไทย

วิธีการ จอง/ ซื้อ บัตร วิธีการชำระเงิน วิธีการรับบัตร

 1. จุดให้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 50 สาขา เฉพาะในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านท่าน
 2. เลือกงานแสดง จากนั้น เลือกรอบ / โซน / แถว / ที่นั่ง
 3. ยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ชำระเงิน

 1. เงินสด

 • โปรดนำเอกสารการชำระเงิน ไปรับบัตรจริงไดที่ จุดจำหน่าย Thaiticketmajor ก่อนวันแสดง 10 วัน

  หรือ
 • โปรดนำเอกสารการชำระเงิน มารับบตรได้ที่หน้างาน ณ วันที่มีการแสดง