• 7เซียน คอนเสิร์ต
  • พม่า ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวัน มหัศจรรย์มิงกลาบา
  • Green Day Live in Bangkok 2020
  • 50th Years Channel 3 Merchandise
  • Chang Music Connection presents "ไมโคร จำฝังใจ คอนเสิร์ต"