สนุกครบทุกองศา! ทดลองใช้เว็บไซต์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โฉมใหม่ ได้แล้ววันนี้...

ทดลองใช้

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | เงื่อนไขการใช้งาน

  

เงื่อนไขการใช้งาน


thaiticketmajor-license


    เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ   เผยแพร่    ส่งผ่าน    แสดง     ตีพิมพ์     หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก      บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)       และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา    ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก      ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือนำออกไป ซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

    ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได ้    เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซท์ต้นฉบับด้วย

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Webmaster ที่ webmaster@thaiticketmajor.com
TTM UPDATE

+ View All

เรื่องเด่น