แพ็คเกจท่องเที่ยว 3 ประเทศ กับเมืองที่สวยที่สุดของยุโรปตะวันออก ฟรี!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 2 ท่าน ลุ้นเที่ยวฟรี!! ทริปท่องเที่ยว 3 ประเทศ
(จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1 ที่นั่ง)
1. คุณ วรวิทย์ วงษ์เล็ก
2. คุณ ปัญจพงศ์ จัยสิทธิ์

ทริปนี้สุดคุ้ม! Exclusive Trip with Thaiticketmajor ท่องเที่ยว 3 ประเทศกับเมืองที่สวยที่สุดของยุโรปตะวันออก ร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อเป็นหนึ่งในผู้โชคดีกับไทยทิคเก็ตเมเจอร์จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1 ที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้ – 12 ม.ค. 61 (เวลา 12.00 น.)

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสัมภาษณ์ 10 ท่าน วันที่ 12 ม.ค. 61
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 2 ท่านที่ได้รับรางวัล วันที่ 15 ม.ค. 61 ( 18.00 น.)

หมายเหตุ : ติดตามผลการประกาศรายชื่อได้ทาง www.facebook.com/thaiticketmajor

รายละเอียดกิจกรรม

ของรางวัล

ท่องเที่ยว 3 ประเทศกับเมืองที่สวยที่สุดของยุโรปตะวันออก เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1 ที่นั่ง

วิธีการร่วมสนุก

 1. เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
 2. ตอบคำถามให้ถูกต้องให้มากที่สุด
 3. ผู้ที่ตอบถูกมากที่สุด และเรียงลำดับจากเวลาที่ใช้น้อยที่สุด 10 อันดับแรก จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้โชคดี

ตั้งแต่วันนี้ – 12 ม.ค. 61 (เวลา 12.00 น.)

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com เท่านั้น บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบเป็นสำคัญในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน สมาชิก 1 คน ( 1 ชื่อ-นามสกุล หรือหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน) มีสิทธิ์สมัครสมาชิกได้เพียง 1 Account เท่านั้น หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบการลงทะเบียน 1 คน มากกว่า 1 Account ขอตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทันที
 2. ทางทีมงานจะโทรศัพท์ติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ในการสัมภาษณ์และต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 13 ม.ค. 61
 3. ผู้โชคดีที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ต้องมาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ในวันที่ 15 ม.ค. 61 ณ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 21 หากไม่มาติดต่อตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ และทางบริษัทฯ จะมอบสิทธิ์การสัมภาษณ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมชนะกิจกรรมในลำดับถัดไป
 4. ผู้โชคดีที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ต้องนำ passport ที่ยังไม่หมดอายุเป็นระยะเวลา 6 เดือน ก่อนการเดินทาง มาแสดงกับคณะกรรมการตัดสินในวันสัมภาษณ์
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อง่ายต่อการติดต่อในการสัมภาษณ์หรือรับของรางวัล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงตามความจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสัมภาษณ์หรือมอบของรางวัล
 6. ผู้โชคดี 1 คน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
 7. กำหนดเดินทาง วันที่ เดินทาง : 6 ก.พ. – 14 ก.พ. 61 (วันเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เป็นผู้โชคดีจากกิจกรรม World of Shows ครั้งล่าสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
 10. หาก VISA ของผู้โชคดีไม่ผ่าน ทางบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 11. ผู้โชคดีต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทาง บริษัททัวร์ฯ กำหนด หากไม่สามารถเดินทางได้ในเวลาที่กำหนด ไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นๆ หรือ แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 12. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. พนักงานบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จำกัด / บริษัทในเครือ บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

LOADING...