ร่วมกิจกรรม WHO IS SHE? เธอคือใคร?

ตอบคำถามลุ้นรับ FREE ของรางวัลพิเศษจาก WTA FINALS SINGAPORE ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ก.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

วิธีการร่วมสนุก

 1. เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก และกรอกแบบสอบถาม
 2. ตอบคำถามให้ครบทั้ง 15 ข้อ
 3. ผู้ที่ตอบถูกมากที่สุด และเรียงลำดับจากเวลาที่ใช้น้อยที่สุด 30 อันดับแรก จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับ
 4. หากผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนเท่ากัน จะขอมอบสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้คะแนนสูงสุดก่อนโดยเรียงตามลำดับเวลาการเล่นกิจกรรม

ระยะเวลาการร่วมสนุก

 • ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 (ภายในเวลา 17.00 น.เท่านั้น)
 • ประกาศผลผู้โชคดีภายในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

Travel Adaptor WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณณัชพล ชนะสิทธิ์
 2. คุณกฤษฎา เหลืองชวพงศ์

Thumb drive WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณคำรณ สร้อยทอง
 2. คุณธัชชัย คำพิทักษ์

หมวก WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณวรุตม์ อนุเรือง
 2. คุณณัฐพล คำหวาน

ผ้าเช็ดตัว WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล

 1. คุณsarayut hnuyome
 2. คุณกุลธิดา เข่งทรัพย์

กระเป๋า Totebag WTA 2018 จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณอภิจิต จิตต์เจริญ
 2. คุณสุวนันท์ สุวรรณ
 3. คุณนันทิยาภรณ์ สวัสดิ์นที
 4. คุณอภินันท์ ตั้งเสริมกิจสกุล
 5. คุณPakamas Nares

ขวดน้ำ Waterbottle WTA 2018 จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณsongsang santi
 2. คุณสุวิชา ไชยวงค์
 3. คุณเบญจวรรณ บุญเพ็ง
 4. คุณพิมพ์รดา จัตวาพรวนิช
 5. คุณศศิธร กมลสันติสุข

พวงกุญแจที่ระลึก WTA 2018 จำนวน 12 รางวัล

 1. คุณPichsinee Cheethangdee
 2. คุณTitaporn Boonmee
 3. คุณณัฐธิดา สุวรรณทวี
 4. คุณมนธีร์จุฑา ศักดิ์เมือง
 5. คุณธันย์ชนก ขวัญสุด
 6. คุณวรายุ สงวนทรัพย์
 7. คุณณัฐการย์ หัสดินทร ณ อยุธยา
 8. คุณอิทธิพล เนตรล้อมวงค์
 9. คุณอมรรัตน์ ปานขาว
 10. คุณสุรีรัตน์ สลามเต๊ะ
 11. คุณสมฤทัย ชาญสมิง
 12. คุณขนิษฐา สุธรรมโกศล

รายละเอียดการรับของรางวัล

 1. ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันตัวตันโดยส่งอีเมลมาที่ marketing@thaiticketmajor.com พร้อมรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่จัดส่งของรางวัล
  • เบอร์โทรศัพท์
  • สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อเดียวกับที่ใช้ร่วมกิจกรรม)
 2. ผู้โชคดีจะต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. ทางทีมงานจะเริ่มจัดส่งของรางวัลทั้งหมดในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
 4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2262-3333 ต่อ 1841

ตารางคะแนน

# ผู้ร่วมกิจกรรม คะแนน/เวลาที่ใช้ วันที่ร่วมกิจกรรม
1 ณัชพล ชนะสิทธิ์ 15 / 00:00:24 2018-09-22 21:10:41
2 กฤษฎา เหลืองชวพงศ์ 15 / 00:00:24 2018-09-30 14:30:32
3 คำรณ สร้อยทอง 15 / 00:00:28 2018-09-22 19:43:18
4 ธัชชัย คำพิทักษ์ 15 / 00:00:36 2018-09-11 18:31:24
5 วรุตม์ อนุเรือง 15 / 00:00:36 2018-09-24 22:31:14
6 ณัฐพล คำหวาน 15 / 00:04:03 2018-09-29 00:40:45
7 sarayut hnuyome 14 / 00:00:42 2018-09-17 23:39:20
8 กุลธิดา เข่งทรัพย์ 14 / 00:01:23 2018-09-13 15:11:20
9 อภิจิต จิตต์เจริญ 14 / 00:01:31 2018-09-29 18:30:27
10 สุวนันท์ สุวรรณ 14 / 00:17:20 2018-09-15 13:14:36
11 นันทิยาภรณ์ สวัสดิ์นที 14 / 00:24:39 2018-09-29 00:28:55
12 อภินันท์ ตั้งเสริมกิจสกุล 13 / 00:01:12 2018-09-19 10:57:14
13 Pakamas Nares 13 / 00:16:07 2018-09-11 16:23:14
14 songsang santi 13 / 00:35:06 2018-09-17 22:43:31
15 สุวิชา ไชยวงค์ 12 / 00:01:43 2018-09-13 00:32:47
16 เบญจวรรณ บุญเพ็ง 11 / 00:01:46 2018-09-11 11:30:23
17 พิมพ์รดา จัตวาพรวนิช 11 / 00:02:53 2018-09-30 11:33:25
18 ศศิธร กมลสันติสุข 11 / 00:10:18 2018-09-27 09:27:51
19 Pichsinee Cheethangdee 10 / 00:01:34 2018-09-23 21:05:40
20 Titaporn Boonmee 10 / 00:06:28 2018-09-12 13:03:44
21 ณัฐธิดา สุวรรณทวี 10 / 00:24:47 2018-09-15 22:38:01
22 มนธีร์จุฑา ศักดิ์เมือง 10 / 00:36:55 2018-09-19 14:09:37
23 ธันย์ชนก ขวัญสุด 9 / 00:00:29 2018-09-25 01:07:12
24 วรายุ สงวนทรัพย์ 9 / 00:01:00 2018-09-18 10:50:52
25 ณัฐการย์ หัสดินทร ณ อยุธยา 9 / 00:01:04 2018-09-12 11:53:38
26 อิทธิพล เนตรล้อมวงค์ 9 / 00:06:11 2018-09-12 09:12:24
27 อมรรัตน์ ปานขาว 9 / 00:09:33 2018-09-20 15:58:38
28 สุรีรัตน์ สลามเต๊ะ 9 / 00:15:02 2018-09-20 12:04:52
29 สมฤทัย ชาญสมิง 9 / 00:16:35 2018-09-11 19:53:14
30 ขนิษฐา สุธรรมโกศล 8 / 00:00:17 2018-09-11 11:29:11

ของรางวัล

 • Travel Adaptor WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล
 • Thumb drive WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล
 • หมวก WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล
 • ผ้าเช็ดตัว WTA 2018 จำนวน 2 รางวัล
 • กระเป๋า Totebag WTA 2018 จำนวน 5 รางวัล
 • ขวดน้ำ Waterbottle WTA 2018 จำนวน 5 รางวัล
 • พวงกุญแจที่ระลึก WTA 2018 จำนวน 12 รางวัล

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com เท่านั้น บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่อยู่ในระบบเป็นสำคัญในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล
 2. ทางทีมงานจะโทรศัพท์ติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากเบอร์ที่ลงทะเบียนเพื่อเล่นกิจกรรม และผู้โชคดีจะต้องทำการส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. หากเกินระยะเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ และยกรางวัลให้ผู้มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไปทันที
 3. หากผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนเท่ากัน จะขอมอบสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้คะแนนสูงสุดก่อนโดยเรียงตามลำดับเวลาการเล่นกิจกรรม
 4. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนและชัดเจนเพื่อง่ายต่อการติดต่อในการรับของรางวัล หรือการจัดส่งของรางวัล หากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ตรงตามความจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลหรือการจัดส่งรางวัล
 5. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครดิตภาพประกอบ

ข่าวแนะนำ

5 เรื่อง ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ WTA Finals 2018 สุดยอดการแข่งขันเทนนิสหญิงที่ ดุเดือด เร้าใจ ที่สุดในโลก!

5 เรื่อง ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ WTA Finals 2018 สุดยอดการแข่งขันเทนนิสหญิงที่ ดุเดือด เร้าใจ ที่สุดในโลก!

ใครจะท็อปฟอร์มกว่า? ร่วมเชียร์ ฮาเล็ป - วอซเนียคกี้ นักหวดหญิงระดับโลก ในศึก WTA Finals 2018

ใครจะท็อปฟอร์มกว่า? ร่วมเชียร์ ฮาเล็ป - วอซเนียคกี้ นักหวดหญิงระดับโลก ในศึก WTA Finals 2018

อีกครั้ง! กับ 8 สุดยอดนักเทนหญิงระดับโลกทั้งเดี่ยวและคู่ ที่จะมาชิงชัยความเป็นหนึ่งใน 2018 WTA FINALS

อีกครั้ง! กับ 8 สุดยอดนักเทนหญิงระดับโลกทั้งเดี่ยวและคู่ ที่จะมาชิงชัยความเป็นหนึ่งใน 2018 WTA FINALS

ผลจับฉลาก WTA Finals ประเภทหญิงคู่ Hingis และ Chan เตรียมลงหวดกับ Groenefeld และ Peschke

ผลจับฉลาก WTA Finals ประเภทหญิงคู่ Hingis และ Chan เตรียมลงหวดกับ Groenefeld และ Peschke

WTA Finals จับฉลากแบ่งกลุ่มเรียบร้อย พร้อมประเดิมสนามหวดวันอาทิตย์นี้

WTA Finals จับฉลากแบ่งกลุ่มเรียบร้อย พร้อมประเดิมสนามหวดวันอาทิตย์นี้

สัมภาษณ์พิเศษ แทมมี่ แทมมารีน กับเส้นทางนักเทนนิสอาชีพ สู่บทบาทใหม่หลังแขวนแร็กเก็ต

สัมภาษณ์พิเศษ แทมมี่ แทมมารีน กับเส้นทางนักเทนนิสอาชีพ สู่บทบาทใหม่หลังแขวนแร็กเก็ต

ฟัง แทมมี่ แทมมารีน เผยว่าทำไม แฟนเทนนิสตัวจริงถึงห้ามพลาด! WTA Finals

ฟัง แทมมี่ แทมมารีน เผยว่าทำไม แฟนเทนนิสตัวจริงถึงห้ามพลาด! WTA Finals

ได้นักเทนนิสหญิงเดี่ยว 7 คน และหญิงคู่ 7 ทีม ลงชิงชัยใน BNP PARIBAS WTA FINALS SINGAPORE

ได้นักเทนนิสหญิงเดี่ยว 7 คน และหญิงคู่ 7 ทีม ลงชิงชัยใน BNP PARIBAS WTA FINALS SINGAPORE

Chan Yung-Jan และ Martina Hingis ผงาดคว้าแชมป์หญิงคู่ US Open 2017

Chan Yung-Jan และ Martina Hingis ผงาดคว้าแชมป์หญิงคู่ US Open 2017

Venus Williams พ่ายให้กับ Sloane Stephens ในเทนนิส US Open 2017 รอบรองชนะเลิศ

Venus Williams พ่ายให้กับ Sloane Stephens ในเทนนิส US Open 2017 รอบรองชนะเลิศ

ผลงานเยี่ยม Makarova/Vesnina และ Chan/Hingis ได้ผ่านเข้ามาเล่นใน 2017 WTA Finals แล้วเรียบร้อย

ผลงานเยี่ยม Makarova/Vesnina และ Chan/Hingis ได้ผ่านเข้ามาเล่นใน 2017 WTA Finals แล้วเรียบร้อย

เมื่อ 8 สุดยอดนักเทนนิสหญิงของโลก โคจรมาพบกันใน BNP Paribas WTA Finals Singapore

เมื่อ 8 สุดยอดนักเทนนิสหญิงของโลก โคจรมาพบกันใน BNP Paribas WTA Finals Singapore

อย่าพลาด! WTA Finals โอกาสกระทบไหล่ 8 สุดยอดนักเทนนิสหญิงระดับโลก

อย่าพลาด! WTA Finals โอกาสกระทบไหล่ 8 สุดยอดนักเทนนิสหญิงระดับโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม